ZESTAW EK-115   

   
Pistolet elektrokinetyczny (tribo) EK-115 charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz efektywnością w nanoszeniu proszku na materiał obrabiany.

Jest to niezawodne urządzenie z powodu maksymalnego wykorzystania w sterowaniu pneumatyką bez użycia prądu. Budowa pistoletu jest uproszczona i nowoczesna, co daje nam prostotę konstrukcji i umożliwia bardzo szybkie i efektowne czyszczenie praktycznie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.


Zestaw jest wyposażony w zasobnik na farbę z dnem fluidyzacyjnym (spulchnianie farby sprężonym powietrzem poprzez porowate dno), pokrywę z uchwytami do podnoszenia oraz końcówkę do węża odprowadzającego nadmiar spulchnionej farby do kabiny malarskiej.